Słowniczek AI

AGI (Artificial General Intelligence)tłum. ogólna sztuczna inteligencja

AGI odnosi się do poziomu zaawansowania sztucznej inteligencji, który pozwala na wykonywanie dowolnych zadań intelektualnych na poziomie porównywalnym z ludzkimi umiejętnościami. Jest to koncepcja, która wykracza poza obecne zastosowania AI, skupiając się na pełnej autonomii i zdolnościach poznawczych.

AI (Artificial Intelligence)tłum. sztuczna inteligencja

AI to szeroka dziedzina nauki i inżynierii, zajmująca się tworzeniem inteligentnych maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji.

Bard (Google Bard)

Duży model językowy opracowany przez Google, który może być używany do różnych celów, w tym do generowania tekstu, tłumaczenia języków, pisania różnych rodzajów kreatywnych treści i odpowiadania na pytania w sposób informacyjny. Jest to odpowiedź na ChatGPT.

ChatGPT Plugin

Wtyczki ChatGPT pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności modelu ChatGPT przez integrację z aplikacjami i API stron trzecich.

GAI (Generative AI) – tłum. generatywna sztuczna inteligencja

Generatywna AI odnosi się do technologii AI, które potrafią generować nowe, unikalne treści, takie jak tekst, obrazy czy muzyka.

GPT (Generative Pre-trained Transformer)

GPT to rodzaj modelu sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI, który jest wykorzystywany do generowania tekstu.

GPT-3

GPT-3 to trzecia wersja modelu Generative Pre-trained Transformer od OpenAI, charakteryzująca się znacznymi zdolnościami w generowaniu tekstu.

GPT-4

GPT-4 to kolejna wersja modelu GPT od OpenAI, która wprowadza dodatkowe usprawnienia i większą dokładność w generowaniu tekstu.

Hallucinationtłum. halucynacja

Zjawisko generowania przez modele językowe tekstu, który jest niezgodny z rzeczywistością. Może być spowodowane błędami w danych, na których modele te zostały przeszkolone, lub niedoskonałością algorytmów, które je napędzają.
Np. model może wygenerować tekst, który opisuje zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca.

LLM (Large Language Models)tłum. duże modele językowe

Duże modele językowe to zaawansowane systemy AI, które przetwarzają i generują ludzki język, wykorzystywane w wielu aplikacjach od tłumaczenia po generowanie treści.

ML (Machine Learning)tłum. uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe to dziedzina AI, która dotyczy tworzenia algorytmów, które uczą się z danych i poprawiają swoje działanie w czasie.

NLP (Natural Language Processing) tłum. przetwarzanie języka naturalnego

NLP to dziedzina, która skupia się na interakcji między komputerami a ludzkim językiem, w szczególności na sposobach, w jakie komputery mogą przetwarzać i analizować duże ilości danych językowych.

OpenAI

Amerykańska organizacja badawcza non-profit zajmująca się badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). Została założona w 2015 roku przez Elona Muska, Sama Altmana, Ilya Sutskevera i innych. Celem OpenAI jest „zapewnienie, aby rozwój sztucznej inteligencji był z korzyścią dla całej ludzkości”. Twórcy ChatGPT.

Prompt

Prompt to wejście czy instrukcja dla modelu AI, która kieruje jego odpowiedzią lub generacją tekstu, odgrywając kluczową rolę w interakcjach z modelami opartymi na języku naturalnym.

Prompt Engineering

Proces tworzenia i optymalizacji podpowiedzi (promptów) dla modeli językowych. Prompty to instrukcje lub pytania, które są przekazywane modelom językowym w celu wygenerowania tekstu, tłumaczenia języków, pisania różnych rodzajów kreatywnych treści lub odpowiadania na pytania w sposób informacyjny.

Token

Token w kontekście przetwarzania języka naturalnego i modeli językowych odnosi się do najmniejszej jednostki danych, na które można podzielić tekst. Mogą to byź słowa, części słów lub nawet pojedyncze znaki, w zależności od tego, jak dane zostały wstępnie przetworzone.